Å samle på øyer / Collecting islands

Å samle på øyer / Collecting islands

Friday, January 31, 2020 at 19:00

Er det mulig å påføre seg selv kjedsomhet?

Kan kjedsomhet før til produktivitet?

Hvordan får man tiden til å gå saktere?

Hva er det motsatte av underholdning?

På leting etter svar på en rekke slike spørsmål, begynte Jøsok Hessen å oppsøke øyer.

Utstillingen “Å samle på øyer / Collecting islands” viser et utvalg arbeider produsert i sammenheng med opphold på tre av disse øyene. Med ulike tilnærminger søker hun å fange opplevelsen av å være på en øy i rurale omgivelser. Selvvalgt ensomhet, kjedsomhet, tidspersepsjon og langsomhet er emner som opptar kunstneren.

Anniken Jøsok Hessen har en Master i Kunst fra KMD, UiB. Hun kommer opprinnelig fra Ålesund og har hatt Bergen som hjem siden 2013. Jøsok Hessen arbeider bl.a. med tekstil, video, installasjon og tegning, men begrenser seg ikke til dette. I 2018 etablerte hun .ZIP Collective sammen med 5 kolleger, hvor hun i dag har sin praksis.

//

Can I choose to get bored?

Can boredom lead to productivity?

How can I slow time down?

What is the opposite of entertainment?

In the search for answers to questions like these, Jøsok Hessen started to visit islands.

The exhibition “Å samle på øyer / Collecting Islands” shows a selection of works produced after visiting three of these islands. Through different approaches, she seeks to capture the experience of being on a rural island. Solitude, boredom, time perception, and slowness are some of the topics that occupy the artist.

Anniken Jøsok Hessen holds a Master of Fine Arts from KMD, UiB. She is originally from Ålesund, but since 2013 she has called Bergen her home. Jøsok Hessen works mainly, but not limited to, textiles, video, installation, and drawing. In 2018 she established .ZIP Collective with five colleagues, where she is still based today.

Event info

 

Date And Time

Friday, January 31, 2020 at 19:00 to
Sunday, February 2, 2020 at 16:00

Opening times

Saturday and Sunday from 12.00 to 16.00

Location

.ZIP Collective

 

Event Types

Share With Friends